Školení

STAFA security service®, s.r.o. si uvědomuje důležitost profesionality a odbornosti svých zaměstanců. Pravidelně provádíme jejich školení z oblasti právní, pracovní, požární ochrany a bezpečnosti. Ativně přitom spolupracujeme s policejní akademií České Republiky.

Školení pro Vás zajistíme i externě a to v oblastech:

  • pracovně právních
  • bezpečnosti práce
  • požární ochrany