Ochrana osobních ůdajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.stafa.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. STAFA security service®, s.r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení STAFA security service®, s.r.o. k ochraně vašich osobních údajů
Společnost STAFA security service®, s.r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.stafa.cz, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků, anket , a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a STAFA security service, s.r.o. ® údaje zlikviduje.

Společnost STAFA security service®, s.r.o., jako provozovatel stránek www.stafa.cz, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti STAFA security service, s.r.o. ® Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.