Podmínky užití

Tyto podmínky upravují práva tj. spolecnosti STAFA security service®, s.r.o. jakožto vlastníka a provozovatele www serveru www.stafa.cz dále jen “ STAFA “

a

Návštevníka www serveru www.stafa.cz dále jen “ uživatel “

Materiály na této webové prezentace jsou chráneny autorským právem spolecnosti STAFA - Všechna práva jsou vyhrazena. Veškeré materiály použité na www.stafa.cz ( vcetne subdomén 3.rádu a umístené na serveru ) jsou urceny pouze pro informativní nekomercní a osobní užití.

Podmínky uvedené níže i jakékoli jiné zákony nebo predpisy, které se vztahují na tuto stránku, Internet nebo World Wide Web, platí i pro uživatele všech webových nebo wapových stránek.

Materiály zobrazené na této stránce muže uživatel využívat pouze pro nekomercní a osobní informativní úcely, za predpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se rídit sdeleními o vlastnických právech v techto materiálech uvedenými. Nejste však oprávneni obsah této stránky distribuovat, pozmenovat, upravovat, prenášet, dále užívat, dále umistovat, ani nesmíte obsah této stránky užívat pro verejné nebo obchodní úcely bez povolení spolecnosti STAFA.

Váš prístup (uživatele ) k této stránce a její užívání také podléhají následujícím podmínkám a všem príslušným právním predpisum. Prístupem ke stránce a jejím prohlížením prijímáte bez výhrad a omezení Podmínky a uznáváte, že jakékoli jiné dohody mezi Vámi a spolecností STAFA týkající se predmetu této stránky jsou tímto nahrazeny.

Podmínky ( uživatele )

  •  pokud není uvedeno jinak, vše, s cím se na této stránce setkáte nebo co si prectete, je chráneno autorským právem a melo by se užívat výhradne v souladu s temito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému zpusobu užívání písemné povolení spolecnost STAFA.
  •  STAFA nezarucuje ani neprohlašuje, že užívání materiálu uvedených na této stránce neporuší práva tretích osob, které nejsou ve vlastnictví ani nejsou spríznenými spolecnostmi spolecnosti STAFA.
  •  Spolecnost STAFA vyvíjí primerené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy presné a aktuální informace; presto však spolecnost STAFA neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich presnost. Spolecnost STAFA neprebírá žádnou odpovednost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky.

  •   dále